Lista produkter enligt leverantör: ECO CERT

Ecocert är en fransk kontroll- och certifieringsorganisation, de har blivit en ledande referens i ekologisk certifiering. De har två varianter på certifieringarna, båda ställer krav på högt naturligt innehåll men olika nivåer för ekologiskt innehåll. Dessa är några av Ecocerts krav:


  • ett minimikrav på att 5 % av samtliga ingredienser ska vara ekologiska

  • ett minimikrav på att 95 % av samtliga ingredienser vara naturliga eller ha ett naturligt ursprung

  • krav på att vissa kemikalier inte får förekomma i slutprodukten.

Visar 1 - 15 av 15 artiklar
Visar 1 - 15 av 15 artiklar