Lista produkter enligt leverantör: USDA Organic

USDA Organic är en ekologisk amerikansk certifiering, en amerikansk kontrollmyndighet. Denna certifiering finns i tre olika nivåer som ställer olika krav på det ekologiska innehållet. Men minst 70% av ingredienserna måste vara ekologiska oavsett nivå på certifiering. Produkter som är märkta med:


  • 100% organic (ekologisk) får endast innehålla ekologiska ingredienser

  • organic (ekologisk) måste innehålla endast ekologiska ingredienser om de är från jordbruk. Övriga ingredienser måste bestå av ämnen som godkänts och presenteras på den Nationella listan.

  • "made with" organic (tillverkad med ekologisk) måste innehålla minst 70% ekologiska ingredienser

  • specific organic ingredients (specifika ekologiska ingredienser) innehåller mindre än 70% ekologiska ingredienser får inte använda termen ”ekologisk” eller ”organic”.

Visar 1 - 1 av 1 artikel
Visar 1 - 1 av 1 artikel