Lista produkter enligt leverantör: Organic Food Federation

Organic Food Federation är en av englands ledande certifieringsorgan som certifierar ekologiska produkter vilka de ställer höga krav på. Non Food Certification Company är ett helägt dotterbolag till Organic Food Federation. De har utarbetat standarder under 2003 för att erbjuda certifiering av personliga hygienprodukter som för närvarande inte omfattas av ekologiska förordningar. Non Food Certification standard:


  • innehålla minst 95% ingredienser från växt-, djur- eller sjöriket

  • en produkt som innehåller 70-95% av jordbruks- eller växtingredienser får inte kallas ekologiska men får märkas "Tillverkad med X% ekologiska ingredienser" eller "Tillverkad med X% vildskördade ingredienser"

  • ekologiska ingredienser måste finnas med i ingredienslistan

  • max 5% icke ekologiska ingredienser från en speciell lista som presenteras i standarden

Inga produkter från denna leverantör.