Köpinformation

1. Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när EKO Princess bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. EKO Princess har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år. Vill du ha ett kvitto eller följesedel kan du be om ett när du genomför din order i kommentarsfältet. Vid godkännande av köpvillkoren går du med på att din e-postadress används för utskick av våra nyhetsbrev.

1.1 Utlandsbeställningar

Alla är välkomna att beställa hos EKO Princess. Bor du i ett annat land än Sverige var vänlig och kontakta EKO Princess med din beställning (frakt tillkommer), på e-postadress; info@ekoprincess.se

2. Pris

I priserna ingår moms.

3. Frakt

3.1 Inom Sverige

Inom Sverige är det fri frakt. EKO Princess fraktar genom Posten och Dhl. Beställningar skickas varje vardag.

3.2 Utanför Sverige

För beställningar utanför Sverige tillkommer kostnad för frakt. Priset räknas fram utifrån orderns vikt. Fraktkostnaden är minst 12 kr och högst 79 kr för beställningar. EKO Princess fraktar genom Posten eller Dhl.

3.2 Hämta

Om du bor i Sundsvalls-området kan du välja att hämta ut din order. Samtliga kunder som hämtar sin order får alltid 10% rabatt på beställningen. Kontakta Eko Princess för rabattkod: info@ekoprincess.se 

4. Betalningsvillkor

4.1 Klarna

Eko Princess erbjuder all betalning via Klarna (faktura, kortbetalning, delbetalning med flera).

Betalningstiden på faktura är alltid minst 14 dagar från fakturadatum.

För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Butiken överlåtna till Klarna AB. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas.

4.4 Kortbetalning

Kortbetalning sker endast via Klarna. Inga extra kostnader för kunden.

4.5 Bankbetalning

Bankbetalning sker via Klarna. Inga extra kostnader för kunden.

5. Leveranser
Varor som finns i lager skickas normalt inom två arbetsdagar efter det att vi har mottagit din betalning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre. Den informationen hittar du vid rubriken Tillgänglighet som varje produkt är försedd med. Vi upplyser kunderna om den beräknade leveranstiden om det inte redan står under Tillgänglighet. Leveranstider utanför Sverige är oftast 1-2 dagar längre än leveranstider inom Sverige.

6. Leveransförseningar
Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.

7. Transportrisken
Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

8. Skadat gods
När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar. Dock senast inom en vecka. Kontakta då oss på e-postadress:info@ekoprincess.se

9. Ångerrätt och Öppet köp
Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av Ångerrätt/Öppet köp står kunden för frakten. Ångerrätt och Öppet köp gäller inte då varor inte kan återlämnas i omonterat, obrukat och oskadat skick. Om du får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar vi givetvis returfrakten. Kontakta oss så kommer vi överens om hur ersättning för returen ska betalas till dig
.

10. Reklamationer
Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-postadressen:info@ekoprincess.seinom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i. EKO Princess följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej.

11. Återbetalningar
Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

12. Ej uthämtat paket

För beställningar/paket som ej hämtas ut och paketet går i retur till  (Ekoprincess.se) debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka kostnaderna för transport och administration.

13. Reservationer
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

13.1 Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/  

14. Personuppgifter
EkoPrincess är ansvarig för de personuppgifter som du lämnat till oss när du registrerar dig som kund eller genomför ett köp. Genom att godkänna våra köpvillkor godkänner du också att vi lagrar och använder dessa uppgifter för att kunna utföra vårt arbete,fullfölja våra lagliga skyldigheter och kunna ge dig den bästa möjliga servicen. Detta kan till exempel vara att skicka beställningar, ta betalt, informera samt att kunna hjälpa till vid eventuella reklamationer eller klagomål. Vi vidarebefodrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefodras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig eller för att kunna fullfölja våra lagliga skyldigheter.